Fælles-spisning

3-4 gange om året arrangeres der fællesspisning i Sønderup Forsamlingshus, og det er for alle borgere i sognet.
Fælles-spisninger fordeles efter hvornår der ikke er andre arrangementer i byen, og går på skift mellem de øvrige foreninger.spissammen2010a
Fælles-spisningerne der foregår på en hverdagsaften, starter kl. 18 og slutter kl. 20. Prisen er 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn (under 12 år).
Der bliver annonceret på A-skiltene ved bygrænsen. Tilmelding sker direkte til Dorthe i forsamlingshuset, der dækker bord og sørger for at der kommer mad på bordet.
Det er en af foreningerne der på skift "står" for arrangementet, det vil sige er ansvarlig for annoncering, hjælp til servering, afrydning, velkomst og eventuel et underholdende indslag.

Der er planlagt følgende fællesspisninger:
torsdag den 5. Marts 2015
Borgerforeningen

torsdag den 28. Maj 2015
Forsamlingshusforeningen

torsdag den 27. August 2015
Menighedsrådet

torsdag den 5. November 2015
Ølbryggerlauget

torsdag den 28. Januar 2016
FDF