Borgerforeningen

Borgerforeningens formål er at styrke sammenholdet i byen ved at afholde arrangementer. Vi holder både de gamle traditioner i hævd og introducerer nye tiltag. Vores mål er at være en aktiv borgerforening, der er omdrejningspunkt for byens aktiviteter og som naturligvis er åben for nye ideer.

Kontingent og bestyrelse:
Kontingent opkræves én gang årligt i maj/juni måned: 80 kr. for par/ 40 kr. for singler. Bestyrelsen i Sønderup Borgerforening består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Vi afholder generalforsamling hvert år i marts måned.

 

flagalle3Flagallé:
Som medlem af borgerforeningen kan du leje flagalléen for kun 100 kr. (ikke medlemmer 200 kr.). Du skal selv sørge for opsætning/nedtagning. Flagalléen lejes ved at kontakte Borgerforeningen.

 

Bestyrelsen

mailadresse Borgerforeningen

Formand: Rasmus Knudsen