Der var ikke nok da gad at lege med os

FDF Logo RØD-RØD (CMYK) 03-Vræææl

Vi må desværre erkende at FDF Sønderup ikke kan holde hjulene igang.
Vores sidste forsøg på at få flere aktive medlemmer til kredsen mislykkedes. Det betyder at FDF Sønderup har stoppet aktiviteterne og begyndt en afvikling af kredsen.
De få børn som var tilknyttet kredsen har holdt en afskedsfest, hvor der blev spist islagkage, set på FDF billeder og hygget.
Bestyrelsen har nedsat et afviklingsudvalg. Her skal man blandt andet forsøge at finde ud af hvad der skal ske med kredshuset på Præstemarken, dette sker i samarbejde med bl.a. Borgerforeningen.

 

Sundhed for Pengene – Idemøde

Der er nu afholdt ide møde til byens sundhedsprojekt.

Der er sat en tovholder på 14 projekter som skal komme med oplæg til pris og udførsel.

Torsdag den 23. april bliver der mulighed for at vælge de projekter som skal gennemføres. Så kom og vær med til at vælge hvad pengene skal gå til.

Følgende forslag blev fremsat:

 1. Forhindringsbane. Tovholder: Gitte
 2. Sø ved rensningsanlæg, sti, bænke m.m. Tovholder: Marianne og Henriette
 3. Geocatching, gå turer for alle. Istedet for at “bare” gå, skal man finde en “skat”. Tovholder: FDF ved Tommy og Jens
 4. Kortlagte “gå” stier. Tovholder: Forsamlingshusforeningen ved Karl og Niels
 5. Fælles Grill/Bål i bålhytte á la Nak og Æd, Nikolej Kirk. Tovholder: Brian
 6. Grinekursus. Tovholder: Mette
 7. Lokalhistorisk Arkiv, Erling Trads. Tovholder: Penel
 8. Peptalk af Sundhedsguru. Tovholder: Gitte
  1. Christian Bitz
  2. Michelle Christensen
 9. Fysioterapeut – Smidighed. Tovholder: Marianne
 10. Førstehjælpekursus. Tovholder: Borgerforeningen pga. hjertestarterprojekt.
 11. Lån af gule refleksveste i Forsamlingshuset. Tovholder:?
 12. Fællesaktivitet i Forsamlingshuset, Yoga/Pilates/Zumba/Flaminco med efterfølgende spisning eller lign.
  1. Spansk aften: Marianne
  2. Pilates: Penel
  3. Crossdanse: Karen Marie
 13. Diætist. Tovholder: Dorrit og Penel
 14. Mindfullness/meditation. Tovholder: Marianne Lassen

Det bliver spændende at se hvor langt vi kan komme for kr. 65.000. Det er ikke ideer der mangler.

Så kom og stem på projekterne torsdag den 23. april.

Sundhed for Pengene Ideer 1 Sundhed for Pengene ideer 2